Adref

  Amdanom Ni

  Ein Gwaith

  Linciau

  Lleoliad

 

Mae Llŷn Joinery Cyf. yn fusnes bach, proffesiynol wedi ei leoli ym Mhwllheli, Pen Llŷn, Gwynedd, Gogledd Cymru.

Rydym yn darparu gwasanaethau saer a gwaith coed o safon uchel ar gyfer tai, busnesau, adeiladau, carafanau a chychod.

Mae ein tim o seiri cyfeillgar yn feistri yn eu gwaith, ac yn brofiadol yn ymgymryd a gwaith o safon uchel iawn.

 Darperir gwasanaeth ddwyieithog.

 

Llŷn Joinery Cyf, 1 Fron Oleu, Caernarfon Road, Pwllheli, Gwynedd LL53 5LN
Rhif Cwmni 9473920
© Hawlfraint 2006. Cedwir pob hawl. Cydnabyddir pob hawlfraint a nod masnach arall.
Mae´r wefan hon wedi ei chreu i gyfarfod safonau y W3C.